Chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành

03 tháng kể từ khi mua hàng.

Điều kiện bảo hành

- Sản phẩm lỗi do khâu sản xuất (lỗi xuất hiện trước khi sử dụng sản phẩm).

- KHÔNG BẢO HÀNH VỀ DA CỦA SẢN PHẨM.

- BẢO HÀNH VỀ KEO ĐẾ.

- KHÔNG áp dụng cho hàng sale đồng giá, hàng sale >= 30%.

Thông tin bảo hành

Khách hàng cung cấp:

- Số điện thoại mua hàng.

- Hóa đơn mua hàng.

Quay lại blog

Để lại bình luận